Skip to content

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Bu Satış Politikası ve Sözleşmemiz, Kullanım Koşullarımızın da bir bölümünü oluşturur. Web sitemize üye olarak ve/veya etkinlik katılım hakkı alım işlemlerini gerçekleştirerek, Kullanım Koşullarını, Satış Politikası ve Sözleşme hükümlerini ve Gizlilik Beyanını okuduğunuzu, anladığınızı ve içeriklerini aynen kabul etmiş sayılacağınızı belirtir, satış politikası ve/veya sözleşme hükümlerinin aksine bir talebinizin ya da şikayetinizin olması durumunda, herhangi bir katılım hakkı alım işlemi gerçekleştirmeden ve siparişinizi onaylamadan önce, bizimle sitemizde belirtilen iletişim kanallarından iletişime geçmenizi öneririz. Sitemizden katılım satın alarak ve siparişinizi onaylayarak, işbu Sözleşme hükümlerine bağlı olduğunuzu kabul etmektesiniz. Dolayısı ile sitemizden katılım hakkı satın aldığınızda, etkinlik ile ilgili tüm sürece, prosedürlere ve işlemlere aşağıda yer alan Sözleşme hükümlerinin aynen uygulanacağını önemle belirtiriz.

 

Ayrıca, siparişinizi onaylayarak; katılım hakkı satın almadan önce; a) firmamız ile ilgili gerekli tüm bilgileri ve iletişim adreslerini b) satın aldığınız katılım hakkına ve hizmete ilişkin tüm özellikleri ve ayrıca tüm vergiler dahil toplam katılım hakkı/hizmet fiyatını ve varsa tüm ek masrafları c) Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgileri ve şikayetlere ilişkin sözleşmede düzenlenen çözüm yöntemlerini d) uyuşmazlık konusunda başvurularınızı Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceğinize dair sözleşmesel bilgileri e) Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (g) maddesine istinaden cayma hakkınızın olmadığını ve neticeten sözleşmede düzenlenen tüm hükümleri bildiğinizi yazılı olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Siparişlerinizi onaylamadan önce, sizlerden onayınız kapsamında, yazılı şekilde ön bilgilendirme onayı alındığını ve ön bilgilendirme onayının işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğunu ayrıca ve önemle vurgularız. İlaveten, işbu sözleşme ve ön onay ile “katılım hakkı satın alma siparişinizin onaylanması durumunda ödeme yükümlülüğü altına gireceğiniz” konusunda açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirildiğinizi de önemle bilmenizi isteriz.

 

 

YolYoga etkinliklerine katılımı şartları ve koşulları:

 1. Etkinlik katılımı satın alan kişi, satın aldığı etkinlik hakkını hiçbir ticari amaç gütmeksizin, münhasıran şahsi kullanımı için satın aldığını, Etkinlik Organizatörü veya temsilcileri tarafından açıkça yazılı izin verilmesi haricinde, katılım hakkını, hiçbir ticari iş veya faaliyet için kullanmayacağını beyan ve taahhüt eder. Satın alınan katılım hakkı, üçüncü kişilere her ne şekilde olursa olsun verilemez, devredilemez, satılamaz, katılım hakkının ilave ücretle ya da başka şekilde satışı teklif edilemez; satın alınan katılım hakkı, reklam, yarışma ve çekilişler de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere promosyon veya diğer ticari amaçlarla YolYoga’nın yazılı onayı olmaksızın kullanılamaz.
 2. Katılım hakkı internet, www.yolyoga.com web sitesi aracılığıyla satılır. Etkinlik Organizatörünün kararı ile satış durdurulur ve kapasite konusunda herhangi bir garanti verilmez.
 3. Katılımcı katılım hakkı alımı sırasında doğru ve geçerli bir elektronik posta adresi vermekle yükümlüdür. Yanlış adres verilmesi, etkinlik katılımı ile ilgili iletişim yapılamayacağı ve katılımcıya özel bağlantı, zamanlama, şifre gibi bilgilerin alınamayacağı ve etkinliğe katılınamayacağı anlamına gelir. Yanlış verilen elektronik posta adresleri nedeniyle iletişimin aksamasından YolYoga hiç bir şekilde sorumlu değildir.
 4. YolYoga etkinlikleri için gerekli teknik yeterlilikler her etkinlik için belirtilmektedir. Belirtilen teknik gerekliliklerin katılımcılar tarafından sağlanamaması nedeniyle oluşacak aksaklıklardan YolYoga sorumlu değildir.
 5. YolYoga çeşitli sebeplerle etkinliği iptal edebilir veya tarihlerini değiştirebilir. Bu durumda uygulanacak prosedürü YolYoga belirler ve duyurur. İlgili etkinliğin iptal edilip edilmediği ile tarihi değiştirilmiş bir etkinliğin yeni tarihi, yeni saati ve/veya yeni yeri konularında yapılan duyurulardan bilgi sahibi olma sorumluluğu katılımcıya aittir. Etkinliğin iptal edilmesi durumunda YolYoga satın alınan katılım haklarını iade eder. Bu koşul dışında satın alınan katılım hakkının iade olacağı bulunmamaktadır.
 6. Tüm katılım hakkı satışları kesindir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (g) maddesine istinaden satın alınan katılım hakkına dair cayma hakkı bulunmamaktadır. Satılan katılım hakkının herhangi bir şekilde kullanılmaması, silinmesi, yanlış iletişim bilgileri bildirimi nedeniyle geçerli olmaması durumunda para iadesi yapılmaz. Etkinliğin iptal edilmesi haricinde, satılan katılım hakları satış işlemi sonrasında hiçbir şekilde iptal edilmez, değiştirilmez ve ücret iadesi yapılmaz. Ancak, katılım hakkı sahibinin tarihi değiştirilmiş etkinliğe katılmasının mümkün olmadığı hallerde katılım hakkı hamillerine ücret iadesi yapılabilir. Ücret iade tutarları, satın alınan katılım hakkı ödeme makbuzu üzerinde yazılı ücret ile sınırlı olup, başkaca bir bedelin talebi mümkün değildir. Bununla birlikte, etkinliğin iptali veya ertelenmesi durumunda, YolYoga geri ödeme şartları konusunda bazı sınırlandırmalar getirebilme hakkına sahip olduğu gibi, programda değişiklik yapma hakkına da sahiptir. Geri ödemeler konusunda YolYoga belirlediği son iade talebi tarihlerine ve diğer talimatlara uyulması katılımcının sorumluluğundadır. YolYoga tarafından belirlenen iade tarihleri dışında katılım hakkı ve/veya bedel iadesi yapılamaz.
 7. Etkinlik canlı yayın ve kayıtlı videoların kaydedilmesi, indirilmesi ve başka bir mecrada paylaşılması yasaktır.
 8. YolYoga, etkinlik canlı yayınları sırasında sözlü ya da yazılı olarak hakaret, küfür, saldırı gibi hareketlerde bulunan katılımcıların etkinlikten çıkarılması ve verilen şifrelerin iptal edilmesi hakkını elinde tutar.
 9. Aşağıda belirtilen gizlilik beyanı ve kişisel veriler politikası, işbu Sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, Sözleşme ile birlikte aynen uygulanacak ve hüküm ifade edecektir. Dolayısı ile işbu Sözleşmeyi ve/veya siparişi onaylayarak, Gizlilik Beyanı hükümlerini de kabul etmiş sayılacağınızı önemle belirtiriz.
 10. Siparişin onaylanması aşamasında ve ödeme yapılmadan önce, ödeyeceğiniz toplam bedel de dâhil olmak üzere, sözleşmenin tüm şartları sizler tarafından açıkça görülmektedir. Dolayısı ile katılım hakkını satın alarak ve siparişi onaylayarak, işbu sözleşme hükümlerini aynen kabul etmiş sayılacağınızı yineler, ödemenizi yapmadan önce tüm sözleşme hükümlerini dikkatlice incelemeniz gerektiğini bir kez daha hatırlatırız. İşbu sözleşme metni, sözleşmenin kurulmasından sonra, YolYoga dataları tarafından saklanmakta olup, sitemizden kolayca erişebilirsiniz. Dilerseniz, sözleşmenin çıktısını almak suretiyle, fiziki kopyasına da kolayca erişebilirsiniz. Dolayısı ile sözleşme hükümlerinin ve genel işlem şartlarının sizler tarafından kolayca sağlanmasına ve saklanmasına imkan sağlandığını bilmenizi isteriz. Sözleşmeye erişiminiz, sitemize erişimin sağlanması ile doğru orantılı olacak şekilde devam edecektir. 
 11. Bu şart ve koşulların tamamı Türk Hukukuna tabidir. YolYoga, katılım hakkınızı satın almadan önce sözleşme hükümleri ve içeriği konusunda, tüm tüketicileri önceden bilgilendirmiş olup, katılım hakkı satın alarak ve siparişi onaylayarak, işbu sözleşmenin düzenlemeleri hakkında tarafınıza ön bilgilendirme yapıldığını da kabul etmiş sayılacağınızı ve bu maddenin yazılı delil vasfında ispat vasıtası olduğunu da belirtiriz. 
 12. İşbu Sözleşmeden ve/veya hizmet ya da katılım hakkı satın alma işlemlerinden dolayı herhangi bir ihtilafın doğması durumunda, uyuşmazlığı öncelikle sulhen gidermeye çalışmak temel hedefimizdir. Buna karşın, sulh ile çözülemeyen durumlarda, sitemizden katılım hakkı satın alan siz tüketicilerin, olası sorunlarını ilgili mevzuatta yayımlanan parasal sınırlar çerçevesinde Tüketici Hakem Heyetlerine ve/veya Tüketici Mahkemelerine götürebileceğini bilmenizi isteriz. Ayrıca, sözleşmeden kaynaklı tüm uyuşmazlıklarda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını ve işbu hükmün, “yetki sözleşmesi” mahiyetinde bir hüküm olduğunu da belirtiriz.